UWAGA

I n f o r m a c je  d o d a t k o w e dla studentów przyjętych w rekrutacji 2017/2018.
Wpłatę za legitymację studencką w wysokości 17,00 zł należy dokonać na konto:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
43 1240 3028 1111 0010 2943 0975
Wydział Filozoficzno – Historyczny UŁ
Dowód wpłaty za legitymację uprzejmie prosimy dostarczyć w dniach
05 września 2017r.(wtorek) oraz 07 września 2017 r.(czwartek) w godzinach 07:30-12:30 do Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ lub przesłanie skanu ze wskazaniem wybranego kierunku studiów na adres email: filhistdzien@uni.lodz.pl.

POWYŻSZA INFORMACJA DOTYCZY OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH LEGITYMACJI STUDENCKIEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.
Dopełnienia wyżej wymienionych formalności należy dokonać w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ, adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219, Łódź
Pokój nr 02,03/parter/ – STUDIA STACJONARNE
HARMONOGRAM ZAPISÓW
dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych w rekrutacji 2017/2018
DATA ODBIORU DOKUMENTÓW (legitymacja studencka oraz umowa zawierana pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a studentem) :

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, kierunki:
Filozofia, Historia, Historia sztuki, Archeologia, Etnologia, Wojskoznawstwo
18.09.2017 r. (poniedziałek) oraz 19.09.2017 r. (wtorek) Nazwiska: A – K
20.09.2017 r. (środa) oraz 21.09.2017 r. (czwartek) Nazwiska: L – Z
W godzinach: poniedziałek 11:00 – 16:00
wtorek 07:30 – 12:30
środa 13:00 – 15:00
czwartek 07:30 – 12:30

1. Studia stacjonarne drugiego stopnia, kierunki:
Filozofia, Historia, Historia sztuki, Archeologia, Etnologia, Wojskoznawstwo
25.09.2017 r. (poniedziałek) oraz 26.09.2017 r. (wtorek) Nazwiska: A – K
27.09.2017 r. (środa) oraz 28.09.2017 r. (czwartek) Nazwiska: L – Z
W godzinach: poniedziałek 11:00 – 16:00
wtorek 07:30 – 12:30
środa 13:00 – 15:00
czwartek 07:30 – 12:30
Studenci przyjęci w rekrutacji we wrześniu będą mogli odebrać dokumenty w późniejszych terminach.

Inauguracja – rok akademicki 2017/2018
29 września 2017 r. /piątek/ godz. 9:00
Aula im. prof. Wacława Schuberta, ul. Lindleya 5.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.