KALENDARZ AKADEMICKI


Zarządzenie Rektora UŁ nr 96 z dnia 23.04.2018r.  w sprawie: podziału roku akademickiego 2018/2019

W sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 22 Statutu UŁ z dnia 23 stycznia 2012 r. oraz § 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego Uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r. (ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

I semestr (zimowy) trwa od 1 października 2018r. do 17 lutego 2019r.

1) Centralna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w dniu 1 października 2018r.

2) Wydziałowe inauguracje roku akademickiego powinny odbyć się 27,28,29 września 2018r .

3) Zajęcia rozpoczynają się 2 października 2018 r. i trwają do 20 stycznia 2019 r.

4) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– 2 listopada – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne);

– od 24 grudnia 2018r. do 2 stycznia 2019r. – wakacje zimowe;

– od 4 lutego do 10 lutego 2019 r. – przerwa międzysemestralna.

5) Wyznacza się następujące terminy sesji w semestrze zimowym:

a) od 21 stycznia do 3 lutego 2019  r. – zimowa sesja egzaminacyjna;

b) od 11 lutego do 17 lutego 2019 r. – zimowa sesja poprawkowa.

Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych mogą zarządzić rozpoczęcie semestru letniego do jednego tygodnia wcześniej. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

II semestr (letni) trwa od 18 lutego do 30 września 2019 r.

1) Zajęcia rozpoczynają się 18 lutego i trwają do 09 czerwca 2019 r.

2) Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– od 19  do 23 kwietnia 2019r . – wakacje wiosenne;

– 2 maja – dzień rektorski ;

– 24 maja – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne);

 

3) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może przedłużyć zajęcia na studiach niestacjonarnych do dnia 16 czerwca 2018 r. i zarządzić zwolnienie z zajęć w dni łączące się z innymi dniami wolnymi. Przesunięcie to nie może mieć wpływu na rozliczenie nieobecności w KIOD.

4) Letnia sesja egzaminacyjna trwa od 10 do 30 czerwca 2019 r.

5) Terminy jesiennej sesji egzaminacyjnej przypadającej na miesiąc wrzesień ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

6) Od 1 lipca do 30 września 2019 r. trwa przerwa przeznaczona na wakacje letnie, obozy naukowe, praktyki itp.

§ 2

Praktyki pedagogiczne ciągłe rozpoczynają się odpowiednio 18 lutego 2019 lub 09 września 2019r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla studentów odbywających praktyki pedagogiczne następuje po zakończeniu praktyk.

§ 3

1) Liczba poszczególnych dni tygodnia w I i II semestrze w roku ak. 2018/ 2019 wynosi:
w I semestrze:

Pn Wt Śr Czw. Pt Sb Nd
13 14 14 14 14 15 13

*jeden poniedziałek należy odpracować w czwartek

*jeden wtorek należy odpracować w piątek

w II semestrze:

Pn Wt Śr Czw. Pt Sb Nd
15 15 15 15 13 15 14

2) Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ustala terminy zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Antoni Różalski