dr Daria Rutkowska-Siuda


DSC_3834
e-mail: daria.rutkowska-siuda@uni.lodz.pl

Absolwentka historii sztuki i pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim. Obroniła dysertację doktorską w 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Stefańskiego. pt. Charakterystyka budownictwa sakralnego na terenie guberni radomskiej w latach 1845-1914. Budowa kościoła jako element kształtowania tożsamości narodowej. Od 2014 r. związana z Liceum Plastycznym im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli. Od 2019 r. adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Autorka pracy Kolegiata pod wezwaniem św. Mikołaja w Końskich. Przemiany strukturalne bryły i wnętrza na przestrzeni wieków, Końskie 2014.

W swojej pracy badawczej skupia się na dziewiętnastowiecznej architekturze sakralnej, głównie z terenów prowincji i peryferiów. Studiuje przenikanie wzorców stylowych oraz ukryte za tymi wyborami historie społeczne. Podejmuje się również analizy: architektury przemysłowej, wzornictwa przemysłowego, fundacji rodowych Małachowskich i Tarnowskich. Interesuje ją również wdrażaniem nowych form i metod w zintegrowanym nauczaniu historii sztuki i przedmiotów artystycznych.

Członek Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Fot. Hanna Tarasiewicz