dr inż. arch. Błażej Ciarkowski

DSC_3834

e-mail: bciarkowski@uni.lodz.pl

Dr inż. arch. Błażej Ciarkowski

dr inż. architekt. Absolwent architektury na Politechnice Łódzkiej i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. W 2012 r. obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inż. Środowiska i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Od 2012 – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UŁ 2017 r.. Od 2017 r. zatrudniony także na stanowisku adiunkta w Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ. Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę doktorską związaną tematycznie z województwem łódzkim. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Naukowego. Kierownik zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie „InnovaConcrete- Innovative materials and techniques for conservation of 20th century  concrete-based heritage”.

Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej i światowej, związkach architektury i polityki, a także konserwacji i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego.
Członek PKN ICOMOS, Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

Wybrane publikacje:

1-            Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku, Łódź 2018[współautor: Krzysztof Stefański]

2-            Miastoprojektanci. Łódzcy architekci w czasach PRL-u, Łódź 2018.

3-            Odcienie szarości. Architekci i polityka w PRL-u, Łódź 2017.

4-            Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka, Kraków 2016.

5-            Łódź, która nie powstała, Łódź 2016.

6-         Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i  jego działalność, Toruń 2014.     [współautor: Justyna Brodzka]

7-         Architektura wypoczynkowa w służbie polityki – kłopotliwe dziedzictwo ośrodków wypoczynkowych z czasów Polski Ludowej, „Wiadomości Konserwatorskie. Journal of Heritage Conservation” 2017, nr 49.

8-            Unwanted heritage and its cultural potential. Values of modernist architecture from the times of the Polish People’s Republic, „Mazowsze. Studia regionalne” 2017, nr 22.

9-            Harmonia czy dysonans – rozwój architektury uzdrowiskowej w Karpatach i Sudetach w latach 60. i 70. XX wieku, „Mazowsze. Studia regionalne” 2017, nr 20.

10-         Trudne dziedzictwo Łodzi – historyczna narracja w przestrzeni dawnego Litzmannstadt Ghetto, „Przegląd Kulturoznawczy” 2016, nr 1 (27).

11-         „Czas na restytucję polskiej sztuki”. Architektura czasów transformacji wobec tradycji, [w:] Polskie Las Vegas i szwagier z Corelem. Architektura, moda i projektowanie wobec transformacji w Polsce, red. L. Klein, Warszawa 2017.

12-      Unmodern modernity? Neomodern architecture, „Art Inquiry. Recherches sur les Arts” 2016,     nr XVIII (XXVII).

13-      Trudne dziedzictwo – ochrona wartości w procesie adaptacji architektury reżimów totalitarnych, [w:] Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków, red. B. Szmygin, Warszawa 2015.