CZASOPISMO

TECHNE. Seria nowa
Półrocznik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

PROFIL PISMA

REDAKCJA

RADA NAUKOWA

RECENZENCI

DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZYJNA

DANE KONTAKTOWE