HISTORIA

Katedra Historii Sztuki i związany z nią kierunek studiów utworzono na Uniwersytecie Łódzkim z chwilą powstania uczelni w 1945 roku. W pierwszym okresie jej dziejów kierowali nią prof. Wacław Husarski i prof. Mieczysław Wallis. Studia magisterskie w zakresie historii sztuki na UŁ zostały zlikwidowane w 1952 roku. Nadal istniała jednak Katedra Historia Sztuki, prowadzona przez prof. Wallisa, która prowadziła wykłady usługowe dla studentów innych kierunków. Po jego przejściu na emeryturę w 1965 roku jednostkę przemianowano na Katedrę Historii Sztuki i Kultury, zlikwidowaną ostatecznie w 1968 roku. Zakład Historii Sztuki UŁ ponownie otworzono  w 1975 roku. Kierowała nim dr Wanda Nowakowska, prowadząc wykłady dla innych kierunków studiów. Momentem przełomowym był rok 1992, gdy ówczesny rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Michał Seweryński, podjął decyzję o reaktywowaniu kierunku studiów Historia Sztuki. Zakładem, a od 1998 roku Katedrą Historii Sztuki UŁ, kierowała prof. Wanda Nowakowska, a w latach 1999-2009 prof. Grzegorz Sztabiński. Od 2009 roku Katedrą kieruje prof. Krzysztof Stefański. Wraz z początkiem roku akademickiego 2016/2017 stanowisko kierownika Katedry objął prof. Piotr Gryglewski.

Katedra dzieliła się na trzy Zakłady: Historii sztuki do końca XVIII wieku (kierownik prof. Zbigniew Bania), Historii architektury XIX i XX wieku (kierownik prof. Krzysztof Stefański) i Historii malarstwa i rzeźby XIX i XX wieku (kierownik prof. Grzegorz Sztabiński). Podział ten zlikwidowano w 2009 roku.

Katedra Historii Sztuki UŁ prowadzi studia dzienne licencjackie i magisterskie. W ramach studiów magisterskich prowadzone są dwie specjalizacje: Krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki oraz Ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej.