dr Agnieszka Świętosławska


DSC_3834

e-mail:  agnieszka.swietoslawska@uni.lodz.pl

 

Absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia sztuki uzyskała w 2014 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. Eleonory Jedlińskiej, poświęconej polskiemu malarstwu rodzajowemu pierwszej połowy XIX wieku. Członek Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Autorka kilkunastu artykułów dotyczących głównie problemów polskiej sztuki nowożytnej i nowoczesnej. W swoich zainteresowaniach badawczych koncentruje się na zagadnieniach malarstwa i grafiki XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem działalności tzw. „małych mistrzów”.

 

Wybrane publikacje:

  • Homo omnis creatura. Zagadnienie treści pejzaży antropomorficznych XVI-XVIII wieku, [w:] Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, Uniwersytet Wrocławski 2010, s. 379-387.
  • Rok z życia ulic warszawskich – Album cynkograficzno-rysunkowe Jana Feliksa Piwarskiego, [w:] red. Magdalena Moskalewicz, Aleksandra Paradowska, Homo sum: humani nil a me alienum puto. Życie codzienne wczoraj i dziś, „Publikacje Instytutu Historii” tom 97, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2011, s. 115-128.
  • Osiemnastowieczny cykl z życia świętych Jakuba i Filipa w Skomlinie, [w:] „Sztuka Polski środkowej. Studia”, tom V, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2011, s. 91-116 [współautor: E. Kubiak].
  • Szpetne twarze, szpetne dusze. O wpływach teorii fizjonomicznych na malarstwo Feliksa Pęczarskiego, [w:] Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, „Studia o sztuce nowoczesnej”, tom III, red. M. Geron, J. Malinowski, Kraków 2011, s. 39-49.
  • Sielskie życie wędrowców – „Obóz Cyganów” Wincentego Smokowskiego na tle twórczości i poglądów estetycznych artysty, [w:] „Vade Nobiscum”, t. VII, Łódź 2011, s. 217-224.
  • Między rodzajowością a obyczajowością, flamandczyzną a swojskością. Zagadnienie tematyki rodzajowej w polskiej krytyce artystycznej I połowy XIX wieku, [w:] red. A. Jezierska, A. Szewczyk, A. Śliwowska, Historia sztuki w dobie globalizacji, Wrocław 2013, s. 61-69.
  • Polskie kopie obrazu. „Chór kościoła Kapucynów w Rzymie” Françoisa Mariusa Graneta, [w:] „Ars et Scientia”, t. V, Łódź 2014, s. 303-321.
  • Portrety ludzi ulicy w malarstwie warszawskim połowy XIX wieku, [w:] red. J. Piwowarski, Wobec miasta. Studia z zakresu twórczości artystycznej i nauki, Częstochowa 2014, s. 141-166.