dr Dominika Łarionow


e-mail: dominika.larionow@gmail.com

Dr Dominika Łarionow ukończyła kierunek kulturoznawstwo ze specjalnością teatrologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską napisała pod kierunkiem             prof. dr hab. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej. Od 2000 roku jest zatrudniona na etacie adiunkta w Katedrze Historii Sztuki U.Ł. Jej zainteresowania badawcze dotyczą kontekstów sztuk: teatru i plastyki, rozumianej jako scenografia, instalacja, environment, rzeźba w przestrzeni etc. Im poświęciła dwie opublikowane monografie: Przestrzeń obrazów Leszka Mądzika (Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, 2008) oraz Wystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015). Była również współredaktorem tomu: Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych (Wydawnictwo Księgarni Akademickiej, Kraków, 2007).

Najważniejsze opublikowane artykuły Łarionow dotyczą metodologii uprawnia badań scenografii, jak również wpływu awangard XX wieku na artystów pracujących w przestrzeni teatralnej. Jest ona również autorem obszernego hasła: scenografii dla polskiej wersji Encyklopedii  Britannica (Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004).

Jest członkiem redakcji:

 • Editorial Board of Journal “Theater and Performance Design”, Routledge
 • Editorial Committee “Theatre Art Journal”, Tel Aviv University.
 • “Techne”

W latach 2006-2013 była przewodniczącą Scenography Working Group istniejącej w ramach międzynarodowej organizacji International Federation for Theater Research (FIRT/IFTR)

Od 2014 jest kierownikiem Zakładu Teatru w ramach Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, gdzie działa Pracownia Scenografii.

Należy do następujących organizacji: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu,Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Od 2011 Łarionow jest Ekspertem Prezydenta Miasta Łodzi ds. teatru i sztuk plastycznych. Jest członkiem Kapituły Złotego Pióra Nagrody im Jerzego Katarsińskiego przyznawanej corocznie dla najlepszego krytyka sezonu.

Najważniejsze artykuły (wybór):

 • Piętnaście obrazów Sceny Leszka Mądzika, w: „Dialog”, nr 3/2000, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 136 – 147.
 • Żywioły w teatrze Leszka Mądzika, w: „Dialog”, nr 9/2000, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 120 – 130.
 • Aktor – człowiek – fantom w widowiskach Sceny Plastycznej KUL, w: Teatr: ciało i cień, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2000, s.81-94.
 • Przestrzeń multipikturalna Mądzika, w: „Didaskalia”, nr 41/luty 2001, Uniwersytet Jagielloński, Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne, Kraków, s.65 – 69.
 • Wnętrze futerału, czyli sceniczny kosmos Jerzego Grzegorzewskiego, w: „Opcje” Dwumiesięcznik Kulturalny, Katowice, nr 3 (44) lipiec 2002, Górnośląskie Centrum Kultury, s.76-82.
 • Szajna, szajnizm i spadkobiercy, czyli rozmowa, której nie było, w: „Opcje” Dwumiesięcznik Kulturalny, nr 4/5 (51/52) październik 2003, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice s.70-74.
 • Teatr jako miejsce dialogu intersemiotycznego na przykładzie twórczości Jerzego Grzegorzewskiego [w:] Dialog w dramacie, Kraków 2004, s.305-318.
 • Dwaj Chasydzi z Deską Ostatniego Ratunku. Motywy żydowskie w twórczości Tadeusza Kantora [w:] Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, Katowice 2004, s. 230-243.
 • Szajna – poetyka zniszczenia [w:] „Życie zamieniam w obraz…” Sztuka Józefa Szajny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s.41-56.
 • Manekin – ciało w przestrzeni teatru [w:] Teatr, przestrzeń, ciało, dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, pod red Magdaleny Gołaczyńskiej i Ireneusza Guszpita, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s.109-122.
 • Idee konstruktywizmu w teatrze polskim. Strzemiński i jeszcze dwóch reżyserów, w: Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku. W poszukiwaniu własnego oblicza. W kręgu idei Wyspiańskiego, Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Po-Most Acrobat, Tczew 2007, s.18 – 21.
 • Pułapka na iluzję, czyli po co w teatrze były, są oraz będą drzwi? [w:] Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. Violetty Sajkiewicz i Ewy Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s.164-174.
 • Władysława Strzemińskiego i Szymona Syrkusa zmagania z Wyspiańskim [w:] Stanisław Wyspiański w labiryncie świata, myśli i sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s.333-345.
 • Mickiewicz, Cirque Olimpique, panoramy a teatr, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65 rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s.482-491.
 • Józef Szajna – obrazy ze świata upadłego w: Portrety teatralne. Piórkiem-węglem-pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Łódź 2011, s.137-144.
 • Manekin Tadeusza Kantora i nadmarioneta Edwarda G. Craiga. Zarys idei, w: Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, pod redakcją Marty Bryś, Anny R. Burzyńskiej i Katarzyny Fazan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s.81-96.

Artykuły opublikowane w języku angielskim i francuskim (wybór):

 • The Time of a falling Feather w: „Art Inquiry”, Volume III (XII) 2001, ŁTN, Łódź, s. 253-260.
 • Space, Light and Sound in Performances of Leszek Mądzik’s Scena Plastyczna KUL as the Innovation in Theater Design w: Tradition and Innovation in Theater Design, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001, s. 102-106.
 • Jerzy Grzegorzewski and Stanislaw Wyspianski: The Mnemonics of Scenography as a Problem of National Tradition, w: „Art Inquiry” Volume VI (XV), ŁTN, Łódź 2004, s.231-241.
 • The New Aesthetics of the Stage Set in Polish Theater after 1989, w:Patronage, spectacle and the stage, edited by Irene Eyant-Confino and Eva Sormova, Theater Institute Prague 2006, s.126-131.
 • La Scena Plastyczna de l’Universite Catholique de Lublin w: “Ligeia – Dossier sur l’Art”, Paris, XXI Année, n 85-86-87-88, juillet-décembre 2008, s.170-180.
 • Leszek Madzik: le rite du geste dans le ténébres w: L’Age d’or du théâtre polonaise de Mickiewicz à Wyspianski, Grotowski, Kantor, Lupa, Warlikowski…., Éditions de l’Amandier, Paris 2009, s. 265-288.
 • Let’s make stage design, or performative aspects of art, „Art. Inqiury”, vol XIV (XXIII), Łódź 2012 s.221-235.
 • Scenography studies – on the margin of art history and theater studies, w: “Art Inquiry”. Vol XVI (XXV), Łódź 2014, s.115-126, .

 

Dr Dominika Łarionow ukończyła kierunek kulturoznawstwo ze specjalnością teatrologia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę doktorską napisała pod kierunkiem             prof. dr hab. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej. Od 2000 roku jest zatrudniona na etacie adiunkta w Katedrze Historii Sztuki U.Ł. Jej zainteresowania badawcze dotyczą kontekstów sztuk: teatru i plastyki, rozumianej jako scenografia, instalacja, environment, rzeźba w przestrzeni etc. Im poświęciła dwie opublikowane monografie: Przestrzeń obrazów Leszka Mądzika (Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin, 2008) oraz Wystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015). Była również współredaktorem tomu: Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych (Wydawnictwo Księgarni Akademickiej, Kraków, 2007).

Najważniejsze opublikowane artykuły Łarionow dotyczą metodologii uprawnia badań scenografii, jak również wpływu awangard XX wieku na artystów pracujących w przestrzeni teatralnej. Jest ona również autorem obszernego hasła: scenografii dla polskiej wersji Encyklopedii  Britannica (Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2004).

Jest członkiem redakcji:

 • Editorial Board of Journal “Theater and Performance Design”, Routledge
 • Editorial Committee “Theatre Art Journal”, Tel Aviv University.
 • “Techne”

W latach 2006-2013 była przewodniczącą Scenography Working Group istniejącej w ramach międzynarodowej organizacji International Federation for Theater Research (FIRT/IFTR)

Od 2014 jest kierownikiem Zakładu Teatru w ramach Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, gdzie działa Pracownia Scenografii.

Należy do następujących organizacji: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu,Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Od 2011 Łarionow jest Ekspertem Prezydenta Miasta Łodzi ds. teatru i sztuk plastycznych. Jest członkiem Kapituły Złotego Pióra Nagrody im Jerzego Katarsińskiego przyznawanej corocznie dla najlepszego krytyka sezonu.

Najważniejsze artykuły (wybór):

 • Piętnaście obrazów Sceny Leszka Mądzika, w: „Dialog”, nr 3/2000, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 136 – 147.
 • Żywioły w teatrze Leszka Mądzika, w: „Dialog”, nr 9/2000, Biblioteka Narodowa, Warszawa, s. 120 – 130.
 • Aktor – człowiek – fantom w widowiskach Sceny Plastycznej KUL, w: Teatr: ciało i cień, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2000, s.81-94.
 • Przestrzeń multipikturalna Mądzika, w: „Didaskalia”, nr 41/luty 2001, Uniwersytet Jagielloński, Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne, Kraków, s.65 – 69.
 • Wnętrze futerału, czyli sceniczny kosmos Jerzego Grzegorzewskiego, w: „Opcje” Dwumiesięcznik Kulturalny, Katowice, nr 3 (44) lipiec 2002, Górnośląskie Centrum Kultury, s.76-82.
 • Szajna, szajnizm i spadkobiercy, czyli rozmowa, której nie było, w: „Opcje” Dwumiesięcznik Kulturalny, nr 4/5 (51/52) październik 2003, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice s.70-74.
 • Teatr jako miejsce dialogu intersemiotycznego na przykładzie twórczości Jerzego Grzegorzewskiego [w:] Dialog w dramacie, Kraków 2004, s.305-318.
 • Dwaj Chasydzi z Deską Ostatniego Ratunku. Motywy żydowskie w twórczości Tadeusza Kantora [w:] Żydzi w lustrze dramatu, teatru i krytyki teatralnej, Katowice 2004, s. 230-243.
 • Szajna – poetyka zniszczenia [w:] „Życie zamieniam w obraz…” Sztuka Józefa Szajny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s.41-56.
 • Manekin – ciało w przestrzeni teatru [w:] Teatr, przestrzeń, ciało, dialog. Poszukiwania we współczesnym teatrze, pod red Magdaleny Gołaczyńskiej i Ireneusza Guszpita, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s.109-122.
 • Idee konstruktywizmu w teatrze polskim. Strzemiński i jeszcze dwóch reżyserów, w: Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku. W poszukiwaniu własnego oblicza. W kręgu idei Wyspiańskiego, Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej Po-Most Acrobat, Tczew 2007, s.18 – 21.
 • Pułapka na iluzję, czyli po co w teatrze były, są oraz będą drzwi? [w:] Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie, pod red. Violetty Sajkiewicz i Ewy Wąchockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s.164-174.
 • Władysława Strzemińskiego i Szymona Syrkusa zmagania z Wyspiańskim [w:] Stanisław Wyspiański w labiryncie świata, myśli i sztuki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s.333-345.
 • Mickiewicz, Cirque Olimpique, panoramy a teatr, w: Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65 rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s.482-491.
 • Józef Szajna – obrazy ze świata upadłego w: Portrety teatralne. Piórkiem-węglem-pędzlem. Prace dedykowane profesor Annie Kuligowskiej-Korzeniewskiej, Łódź 2011, s.137-144.
 • Manekin Tadeusza Kantora i nadmarioneta Edwarda G. Craiga. Zarys idei, w: Dziś Tadeusz Kantor! Metamorfozy śmierci, pamięci i obecności, pod redakcją Marty Bryś, Anny R. Burzyńskiej i Katarzyny Fazan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s.81-96.

Artykuły opublikowane w języku angielskim i francuskim (wybór):

 • The Time of a falling Feather w: „Art Inquiry”, Volume III (XII) 2001, ŁTN, Łódź, s. 253-260.
 • Space, Light and Sound in Performances of Leszek Mądzik’s Scena Plastyczna KUL as the Innovation in Theater Design w: Tradition and Innovation in Theater Design, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001, s. 102-106.
 • Jerzy Grzegorzewski and Stanislaw Wyspianski: The Mnemonics of Scenography as a Problem of National Tradition, w: „Art Inquiry” Volume VI (XV), ŁTN, Łódź 2004, s.231-241.
 • The New Aesthetics of the Stage Set in Polish Theater after 1989, w:Patronage, spectacle and the stage, edited by Irene Eyant-Confino and Eva Sormova, Theater Institute Prague 2006, s.126-131.
 • La Scena Plastyczna de l’Universite Catholique de Lublin w: “Ligeia – Dossier sur l’Art”, Paris, XXI Année, n 85-86-87-88, juillet-décembre 2008, s.170-180.
 • Leszek Madzik: le rite du geste dans le ténébres w: L’Age d’or du théâtre polonaise de Mickiewicz à Wyspianski, Grotowski, Kantor, Lupa, Warlikowski…., Éditions de l’Amandier, Paris 2009, s. 265-288.
 • Let’s make stage design, or performative aspects of art, „Art. Inqiury”, vol XIV (XXIII), Łódź 2012 s.221-235.
 • Scenography studies – on the margin of art history and theater studies, w: “Art Inquiry”. Vol XVI (XXV), Łódź 2014, s.115-126, .