dr Ewa Kubiak


128

e-mail:  ewa.kubiak@uni.lodz.pl

Historyk sztuki, od 2002 r.pracuje w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Po studiach doktoranckich ukończonych na Uniwersytecie Łódzkim, w 2002 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obroniła doktorat, który w 2010 r. ukazał się jako książka pt. Rezydencji biskupów włocławskich w okresie nowożytnym. Od 2002 r. zajmuje się sztuką kolonialną Ameryki Łacińskiej, brała udział w licznych konferencjach polskich i zagranicznych prezentując swoje badania, jest autorką licznych artykułów na temat sztuki kolonialnej wydanych w języku polskim i hiszpańskim. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (miesięczny pobyt studyjny w Rzymie 2004), dwukrotna stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium konferencyjne 2006, 2008 wspierające udział w konferencjach międzynarodowych w Brazylii i Argentynie).

 

Dra. Ewa Kubiak – historiadora del arte, desde el año 2002 trabaja en El Departamento de la Historia del Arte en la Universidad de Lodz. Después de los studios postgrados en la Universidad de Lodz, en el año 2002 defendió su tesis doctoral en la Universidad de Cardinal Stefan Wyszyński en Varsovia. En el año 2010 su tenis Se publicó como el libro titulado: Rezydencji biskupów włocławskich w okresie nowożytnym. [Las residencias de los Obispos de Wloclawek en la época moderna]. Desde el año 2002 se dedica al arte colonial en América Latina, participaba en numerosas conferencias en Polonia y fuera de su país presentando su investigaciones. Autora de los artículos sobre el arte colonial editados en polaco e español. Beneficiente de la beca de la Fundación de la familia Lanckorońscy de Brzezie para los estudios y la  investigación de los archivos en Roma (2004). Dos veces recibió la beca de la FNP (La Fundación de la Ciencia Polaca) para la participación en congresos internacionales en Brazil y Argentina (2006, 2008).

 

PhD Ewa Kubiak — art historian, since 2002 has worked at the Department of Art History at Lodz University. After completing a doctoral program at Lodz University, in 2002, she defended her doctoral dissertation at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. In 2010 her dissertation was published in the form of a book titled: ‘Rezydencje biskupów włocławskich w okresie nowożytnym’ [Residences of the Bishops of Wrocław in the Early Modern Period]. Since 2002, she has started working on Latin American colonial art. She has presented results of her research during various Polish and foreign conferences. An author of numerous articles on colonial art, published in Polish and Spanish. A recipient of the Lanckorońscy Foundation Fellowship of Brzezie (one-month research stay in Rome, 2004) and two fellowships of Foundation for Polish Science (conference fellowships in 2006 and 2008).

 

Członkostwo w organizacjach i udział w projektach/Miembro de las organizaciones y los proyectos/Member of organizations and projects:

2002 – SHS Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Łódź

2006 – PSSO Polski Instytut Studiów nad sztuką Świata (od 2008 kierownik Zakładu Sztuki Ameryki Środkowej i Południowej)

2007 – Circolo Amerindiano (Centro Studi Americanistici), Perugia, Italia.

2008 – Polskie Stowarzyszenie Hispanistów (Asociación Polaca de Hispanistas)

2009 –  Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych (Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos)

2010 –  miembro del Grupo de Investigación; Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura; Categoria A1 – Colciencias; Universidad Nacional de Colombia, sede Medellin

2010 –  miembro del proyecto: Arqueología del imaginario. La construcción del imaginario en la vidacotidiana en la Nueva España. Estarealizando en: EscuelaNacional de Antropología e Historia (México, Ciudad de México)

2011 –  Uniwersytet Łódzki, Inwentaryzacja obiektów malarstwa nowożytnego na terenie dawnego województwa łęczyckiego, Narodowe Centrum Nauki nr umowy 4262/B/H03/2011/40, nr umowy z UŁ 504/209, kierownik projektu prof. dr hab. Zbigniew Bania, uczestnictwo w projekcie – wykonawca

2011 –  Uniwersytet Łódzki, Model Rzymskiego kościoła Il-Gesu w architekturze i badaniach nad architekturą jezuicką w Ameryce Południowej w okresie kolonialnym, Narodowe Centrum Nauki nr umowy 2144/B/T02/2011/40, nr umowy z UŁ 504/213, kierownik projektu i wykonawca.

 

Autorka/Autora/Autor:

Książka/Libro/Book:

 • Rezydencje biskupów włocławskich w okresie nowożytnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss.209.

Redakcja naukowa/Coordinación de las publicaciones/Edited volumes:

 • Sztuka Ameryki Łacińskiej – Arte de America Latina, vol.1, Toruń 2011, ss.294.
 • [z/con/with: Krzysztof Stefański, Piotr Gryglewski] Sztuka Polski Środkowej. Sztuka dawna, nowoczesna i współczesna, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2011, ss.211.
 • [z/con/with: Piotr Gryglewski] Sztuka Polski Środkowej. Sztuka nowożytna i nowoczesna, Dom WydawniczyKsięży Młyn, Łódź 2010, ss.158.
 • [z/con/with: Krzysztof Stefański, Piotr Gryglewski] Sztuka Polski Środkowej. Sztuka nowożytna i nowoczesna, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2007, ss.191.
 • Sztuka Polski Środkowej. Architektura średniowieczna i nowożytna, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2002, ss.126.

Artykuły/Artículos/Papers:

 • Kościół Jezuitów w Cusco jako model kształtujący architekturę regionu [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. XI, red. Irena Rolska-Boruch, Lublin 2012, s.101-127.
 • La Cruz como el camino hacia la eterna salvación: El análisis de Cristo llevando la Cruz del Convento de Santa Teresa en Potosí (Bolivia) sobre el fondo de otras interpretaciones del tema de la misma época [en:] Encuentros 2010, vol. VII, Estudios de historia, religión y arte de España y América Latina. Cuatro siglos de encuentros y desencuetros, red. Urszula Ługowska, Varsovia 2011, pp.101-109.
 • Alegoria Eucharystii – wspólne wzory graficzne w malarstwie XVII i XVIII w. w Polsce i w Peru, „Sztuka Ameryki Łacińskiej – Arte de America Latina”, Toruń, n.1 (2011), s.211-240.
 • El modelo de la fachada de la Chiesa del Gesú de Roma sobre el fondo del análisis de las fachadas en iglesias jesuitas en São Miguel y Salvador de Bahía, Brasil, “Quaderni di Thule”, nr XI, Maggio 2011, pp. 1041-1048.
 • [z/con/with: Joanna Pietraszczyk-Sękowska], The “homelessness” of the Catholic Church and the sacral buildings in Andean Peru: Juli, Rondocán, Aranhuay and Chaca, “Art Inquiry” Recherches sur les arts, The Homelessness of Art, vol. XIII (XXII) 2011, pp.161-184.
 • “El devote peregrino y viaje de Tierra Santa”de Antonio del Castillo y la influencia de su obra en el arte del Virreinato del Perú, “Quaderni di Thule”, nr X, Maggio 2010, pp. 217-223.
 • Grabados de los hermanos Wierix y la pintura barroca en Perú y en Polonia, [en:] Caminos Cruzados: Cultura, Imágenes e Historia, red. Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Medellín 2010, pp.73-87; antes en:“Quaderni di Thule”, nr VIII, Maggio 2008, pp. 263-271.
 • [z/con/with: Joanna Wasilewska] Las representaciones de los indios en el arte polaco de los siglos XVII y XVIII., “Estudios Latinamericanos”, 29 (2009), pp.83-102.
 • Desde barroco hasta hoy. Sacralización y teatralización del espacio urbano y rural en Potosi y su región [en:] Encuentros Literarios II, red. Maria Falska, Lublin 2009, pp.301-310.
 • Pintura peruana y polaca: simbología de la cruz en los cuadros Prensa Mística y Cristo Eucarístico, “Quaderni di Thule”, nr IX, Maggio 2009, pp. 483-491.
 • Wzorce i wzorniki nowożytne a dekoracje łódzkich wnętrz w rezydencjach fabrykanckich. [w:] Sztuka w Łodzi, t. 5, W fabryce, salonie, teatrze i kawiarni – łódzkie wnętrza XIX i XX wieku, red. M. Wróblewska Markiewicz, K. Biłas, A. Lorenc-Karczewska, E. Szelągowska, Łódź 2008, s. 39 – 50.
 • Yuste i Escorial na tle tradycji królewskich rezydencji klasztornych w Hiszpanii [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku. Ceremoniał i obyczaje w XVI – XVIII wieku, t. IX, red. Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch, Lublin 2008, s. 57-77.

Tłumaczenia/traducciones/translations:

 • [z języka angielskiego/from English into Polish/de ingles a polaco] Peru. Przewodnik Wiedzy i Życia, Warszawa 2009, ss.352.
 • [z języka hiszpańskiego/from Spanish into Polish/de español a polaco] Pedro Luengo Gutiérrez, Z Polski do Manili. Brat Placyd Marcin Albrecht z Wałcza (1662-1728), „Studia Franciszkańskie” t.20, 2010, ss. 223-239.
 • [z języka hiszpańskiego/from Spanish into Polish/de español a polaco] Cesar Manrique, Związki artystyczne i handlowe pomiędzy Flandrią i Meksykiem od XVI do XVIII w., “Sztuka Ameryki Lacinskiej/Arte de America Latina”, vol.1 (2011), ss.241-255.