dr hab. Aneta Pawłowska, prof UŁ


SONY DSC

e-mail:  aneta.pawlowska@uni.lodz.pl

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego –  praca magisterska pt. „Henryk Weyssenhoff (1859 -1922) – próba monografii” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza S. Jaroszewskiego. Od  roku 1999 zatrudniona na Uniwersytecie Łódzkim. W 2000 roku obroniła na Wydziale Filozoficzno- Historycznym UŁ pracę doktorską,  napisaną pod kierunkiem Prof. dr.hab. Wandy Nowakowskiej, dotyczącą Stowarzyszenia artystów warszawskich Pro Arte  – uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Prowadzi wykłady  z zakresu historii malarstwa i rzeźby powszechnej i Polskiej w XX wieku. Wykłady dotyczące sztuki Subsaharyjskiej  oraz zajęcia z zakresu muzealnictwa, seminaria i proseminaria.

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

 • Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 406.
 • Pro Arte. Monografia grupy warszawskich artystów  1922 -1932, Wydawnictwo Neriton Warszawa 2006;
 • Henryk Weyssenhoff (1859-1922) – zapomniany bard Białorusi, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2006.

Wybrane artykuły:

 •  Grupa Pro Arte – prezentacja wstępna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2002, nr 74, s. 131-145;
 • The Roots of Black Post-Apartheid Art in South Africa, „Art Inquiry”  2004, s. 81-104;
 • O potrzebie tworzenia kolekcji sztuki afrykańskiej, w: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, Katowice: Wydawnictwo Muzeum Śląskiego 2006, s.272-281;
 • The Past and Present in Gender Art of South Africa, “Africana Bulletin” 2006, nr 54, s. 147-168;
 • The Female Art of South Africa and the Second Wave of Neo-Feminism, „Art Inquiry” 2006; s. 55-82;
 • Inspiracje kulturą Afryki w malarstwie europejskim pierwszej połowy XX wieku, „Afryka” nr 25, Warszawa 2007, s.71-90;
 • Aesthetics and Art in Africa: Conceptual Clarification, Confusion or Colonization?, „Art Inquiry”, vol. IX, Łódź 2007, s. 271-291;
 • Przemiany w tradycyjnej estetyce afrykańskiej i jej relacje z kulturą europejską, w: Wizje i Re-wizje. Wielka Księga Estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Kraków: Universitas 2007, s. 181-192;
 • Zjawisko akulturacji na przykładzie z sztuki południa Afryki, w: Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo, red. J. J. Pawlik, M. Szupejko,  Warszawa 2009, s. 165-178;
 • Polska rzeźba pomnikowa po II wojnie światowej, jako wyraz mecenatu państwa, w: Sztuka w kręgu władzy. Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 13-15 listopada 2008, Toruń, red. E. Pilecka, K. Kluczwajd, Warszawa 2009, s. 351-366;
 • The Influence of the Existence of Slavery On the Depiction of the Black Man in Fine Arts, w: Rhythms and Steps of Africa, W. Mond-Kozłowska (ed.), Kraków 2011, s. 254-263;
 • European Art: The Definition of Art, w: European culture in diversity, Krystyna Kujawińska-Courtney, Maria Łukowska and Evan Williams (eds), Newcastle: Cambridge Scholars 2011, s. 107-124;
 • Południowa Afryka królestwo złota i diamentów i jego  ikonografia, w: „Stare” i „nowe” mocarstwa w Afryce stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne, red. A. Żukowski, Forum Politologiczne, t. 13, Olsztyn 2012, s. 575-596.

 

Zainteresowania naukowe: historia sztuki polskiej XIX i XX w., sztuka, estetyka i kultura Afryki Subsaharyjskiej.

Od 2006 r. członek Założyciel – pełnomocnik ds. badań nad sztuką Afryki oraz innych pozaeuropejskich kręgów kulturowych Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu w Warszawie

Od 2011 r. członek Zarządu – pełnomocnik ds. badań nad sztuką Afryki w Polskim Instytutucie  Studiów nad Sztuką Swiata / Polish Institute of World Art Studies w Warszawie

Od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego