dr Irmina Gadowska


inka g

DR IRMINA GADOWSKA

email:irmina.gadowska@uni.lodz.pl

 

Edukacja i przebieg kariery zawodowej:

1992-1998 studia w Katedrze Historii Sztuki UŁ na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. Motywy żydowskie w twórczości Samuela Hirszenberga, przygotowanej pod opieką prof. dr hab. W. Nowakowskiej.

1999-2004 studia doktoranckie na wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ

2004 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie dysertacji poświęconej środowisku żydowskich malarzy w Łodzi w latach 1880-1919, której promotorem był prof. dr hab. A.K.Olszewski.

Od 2004 roku zatrudnienie w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Od 2013 do 2017 roku, w ramach praktyk studenckich przy współpracy z Fundacją Monumenum Judaicum Lodzense i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi koordynator inwentaryzacji nagrobków na nowym cmentarzu żydowskim w Łodzi.

Współautor (wraz z Magdą Milerowską dokumentacji fotograficznej i opisowej płyt z cmentarza żydowskiego w Brzezinach.

Wykłady zagraniczne w ramach programu Erasmus+ Staff mobility – Teaching Assignments: Suleyman Demirel University Isparta (2011), Justus-Liebing-Universitat Giessen (2013) Universidad de Vigo (Campus Ourense) (2015). Od 2004 udział w ponad 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Autorka artykułów dotyczących sztuki żydowskiej oraz monografii poświęconej łódzkim malarzom żydowskim działającym na przełomie XIX i XX wieku: Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880-1919, Warszawa 2010.

 

Zainteresowania naukowe :

 

Zakres zainteresowań naukowych obejmuje tematy związane z malarstwem i architekturą II połowy XIX wieku, historią ubioru XIX i XX wieku oraz sztuką i kulturą żydowską ze szczególnym uwzględnieniem sztuki sepulkralnej.

 

 

Członkostwo w organizacjach naukowych i pozarządowych:

Stowarzyszenie Historyków Sztuki , Oddział w Łodzi

Komisja Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata – sekretarz oddziału łódzkiego

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Fundacja Monumentum Judaicum Lodzense –członek zarządu

 

Granty i projekty badawcze:

2014-2019: wykonawca w grancie NPRH 3/11 H/82/2014 „Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej“

2015-2016: członek interdyscyplinarnego zespołu badawczego przygotowującego wniosek o rozpatrzenie kandydatury nowego cmentarza żydowskiego w Łodzi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi. Częściowe rezultaty przeprowadzonych wówczas badań zostały opublikowane w tomie Monumenta et Memoria,  Cmentarz żydowski w Łodzi, red. L. Hońdo, Łódź 2016.

 

2018–2023: wykonawca w grancie NPRH 11H 18037 86 „Łódzka awangarda jidysz. Krytyczna edycja źródeł”.

 

Wybrane publikacje:

https://unilodz.academia.edu/IrminaGadowska