dr Irmina Gadowska


inka g

e-mail:  irmmic@wp.pl

Absolwentka Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 roku zatrudniona tamże na stanowisku adiunkta. W kwietniu 2004 roku obroniła na Wydziale Filozoficzno- Historycznym UŁ pracę doktorską dotyczącą środowiska żydowskich artystów w Łodzi w latach 1880-1918, napisaną pod kierunkiem prof.dr.hab. A.K. Olszewskiego.

Prowadzi zajęcia z zakresu historii malarstwa i rzeźby XIX wieku, sztuki żydowskiej w Polsce oraz wykłady poświęcone związkom sztuki i mody od połowy XIX do połowy XX wieku. Uczestniczy w praktykach inwentaryzacyjnych na Nowym Cmentarzu Żydowskim w Łodzi.

Zainteresowania naukowe: sztuka żydowska, środowisko lódzkich artystów żydowskich, sztuka i kultura XIX wieku.

 

Członek Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Członek Polskiego Stowarzyszenia sztuki Orientu / Polski Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.