dr Krzysztof Cichoń


e-mail:  k.cichon@wp.pl

[informacje w języku podstawowym dla dyscypliny naukowej]

Date of birth:  1966

Education:

 • Ph.D. , Art History in Lviv (Ukraine) at Lviv Academy of Fine Art, 2000.
  Dissertation:  Іконографія космосу в європейскому християнському  мистецтві ві д античності до бароко ( Iconography of cosmos in European art from antiquity to baroque)
 • M.A., Art History, Catholic University in Lublin, 1992.
  Thesis: Postać tańczącego króla Dawida w sztuce średniowiecznej (Dancing King David in Mediewal Art )
 • 1985-91 study  Art History and Philosophy ( filozofia teoretyczna ) at Catholic University in Lublin.

Experience:

 •  From 1992 Teaching Assistant  at Art History Department University of Łódź.
 • 2004-2010 Teaching Assistant at Culture Study Institute at Maria Curie- Skłodowska  Univesity of Lublin .

Publications (selected):

 • .       Jaja jako przedmiot poznania naukowego (a nawet rekonstrukcji). Przyczynek do szlabanologii artystycznej, [W:]  Biała aura. Łódź Kaliska Darłowo 2009,  pod red. M Pierzchały, Łódź 2010,  s. 135 – 154.
 •    Іконографія космосу в мистецтві раннього ренесансу, [W:] Мистецтвознавство 2000. Науковий збірнік,  Львів 2000,  s. 201-208.
 •    UpostesiV  metron,  nohma. Three approaches to representing time in visual arts,  “Art Inquiry”, vol. III ( XII), 2001, s. 68-89.
 •    Concupiscentia oculorum, „Arteon” 3, 2006, Atlas Sztuki 17, s. 1-5.
 •    Góry oświecone czyli jak topos zamieniono w locus. Iluminacja z Ewangeliarza z Xanten w świetle Enarrationes in Psalmos św. Augustyna, [W:] Przestrzeń w języku i kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki, pod red. J. Adamowskiego, Lublin 2005, s. 267-274.
 •    Co właściwie pokazuje nam towarzysz Lenin? „Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego” 45-46, Warszawa 2006, s. 159-188.
 •    Wąski Dunaj No. 5. Ze Zbigniewem Makowskim rozmawiają Agnieszka Kuczyńska i Krzysztof Cichoń, Łódź 2008, ss. 235.
 •    Rzymska sztuka, [W:] Encyklopedia katolicka,  TN KUL, Lublin  2012, t. XVI,  szp. 788 – 793.
 •      Sacrum w sztuce, [W:] Encyklopedia katolicka,  TN KUL, Lublin  2012, t. XVI, szp. 833 – 840.