mgr Alina Barczyk

e-mail: alina.barczyk@uni.lodz.pl

http://lodz.academia.edu/AlinaBarczyk

Absolwentka Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Laureatka m. in. „Nagrody Naukowej Rektora UŁ” (2018), Medalu „Alumno Laude Dignissimo” (2018), „Nagrody Rektora UŁ” (2017), „Wyróżnienia za działalność doktorancką na rzecz UŁ” (2016), „Nagrody Fundacji UŁ za najlepszą prace magisterską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ” (2015) oraz dwóch Medali UŁ „Za Chlubne Studia” (2013, 2015). Trzykrotnie otrzymała „Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe”.

Certyfikat „Europass-Mobility: Job-related, language skills and competences acquired” uzyskała podczas międzynarodowego stażu, zrealizowanego w 2008 roku w Caldas da Rainha w Portugalii.

W badaniach podejmuje zagadnienia dotyczące architektury XVII-XVIII wieku, dziejów rodu Mniszchów, programów funkcjonalno-ideowymi rezydencji magnackich oraz sztuki czasów saskich. Swoje zainteresowania wiąże również z teologią i egzegezą XVI-XXI wieku oraz wymową ideową sztuki potrydenckiej.

Sekretarz naukowy półrocznika Katedry Historii Sztuki UŁ „TECHNE. Seria nowa”. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Innowacyjności, przewodnicząca Rady Doktorantów Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

– Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (stanowiące część International Society for Eighteenth-Century Studies)

– Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Łódzki

 

Wybrane publikacje:

– monografia:

 Pałac w Dęblinie. Inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017. ISBN 978-83-65644-22-0

– wybrane artykuły naukowe:

„Akacyja biała z Łazienek (…), Thuja occidentalis z Królikarni”. Założenie pałacowo-ogrodowe w Dęblinie w drugiej połowie XVIII stulecia [w:] Ars et Scientia. T. 8, red. A. Barczyk, B. Ciarkowski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 19-34. ISBN 978-83-945098-0-4

Ambasada Królestwa Belgii w Warszawie. Forma architektoniczna i jej geneza = The Embassy of the Kingdom of Belgium in Warsaw. Architectural forms and their origin, [w:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy, red. M. Kępiński, S. Latocha, K. Schatt-Babińska, Łódź 2016, s. 95-107. ISBN 978-83-943907-3-0

Architektura kościoła pobernardyńskiego w Świętej Annie koło Przyrowa. Kompozycja brył i struktura wnętrza, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016, s. 79-96. ISBN 978-83-945098-3-5

Inspiracje literackie w architekturze rezydencjonalnej przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] Ars et Scientia. T. 7, red. A. Barczyk, K. Stefański, Łódź 2015, s. 5-22. ISBN 978-83-934191-8-0

Kaplica Świętej Anny w kościele pobernardyńskim koło Przyrowa. Program ideowy wystroju, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, t. XXII/2 (44), 2015, s. 101-121. ISSN 1232-3233

Katedra  pod  wezwaniem  Świętej  Rodziny  w  Częstochowie  jako  przykład  stylu wiślano-bałtyckiego, „Almanach Częstochowy” 2015, s. 15-36. ISSN 0860-7362

Kościół pw. św. Zygmunta w Częstochowie, „Almanach Częstochowy” 2013, s. 97-120. ISSN 0860-7362

Księgozbiór pałacowy w Wiśniowcu w świetle inwentarza z ok. 1760 roku [w:] III Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, red. A. Barczyk, B. Ciarkowski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 5-21. ISBN 978-83-934191-9-7

Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku. Źródła do dziejów architektury i wyposażenia, [w:] Historia – konserwacja – rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera, red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016, s. 99-119. ISBN 978-83-945098-2-8

The Oldest Church in Częstochowa in the Context of Secular and Clerical Patronage, [w:] II Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki, „Ars et Scientia”, T. 5, red. K. Stefański, Łódź 2014, s. 5-14. ISBN 978-83-934191-6-6