dr hab. Eleonora Jedlińska, prof UŁ


Ela

e-mail: eleonora.jedlinska@gmail.com

Specjalność: historia sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Jest absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat o motywie śmierci w sztuce europejskiej XIX wieku obroniła na Uniwersytecie Łódzkim. Habilitacja przeprowadzona w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z zakresu krytyki artystycznej i polskiej sztuki współczesnej. Od roku 1996 jest członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Łodzi oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Orientu.  W latach dziewięćdziesiątych stypendystka Fondation d’Appui de la Litterature Independante et Sciences Polonaises w Paryżu oraz stażystka w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Autorka książek Sztuka po Holocauście (2001), Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej w latach 1984-2002 (2006), kilkudziesięciu artykułów dotyczących głównie problemów sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz tłumaczeń książek z zakresu teorii sztuk plastycznych.

Zainteresowania naukowe: sztuka Żydów polskich od wieku XIX do współczesności, historia i teoria obrazów w XIX i XX w. (malarstwo, grafika, fotografia), sztuka i postawy artystyczne wobec ideologii totalitarnych, problemów społecznych, politycznych i etycznych, zagadnienia współczesnego muzealnictwa i krytyka artystyczna.

Wykładane przedmioty: malarstwo i rzeźba XIX w., sztuka XX w. Zatrudniona od 1984 roku.