prof. nadzw. dr hab.Zbigniew Bania


Specjalność: historia architektury średniowiecznej i nowożytnej.

Wykładany przedmiot: historia architektury średniowiecznej i nowożytnej, wstęp do historii sztuki. Zatrudniony od 1993.