PUBLIKACJE

   • Alina Barczyk, Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury, Łódź 2021.

     • „TECHNE. Seria nowa
      Półrocznik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego”  CZASOPISMO

   

      • HISTORIA-KONSERWACJA-REWITALIZACJA red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016. , Łódź 2016.

  Historia – konserwacja – rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera

     • Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku, Aneta Pawłowska , Łódź 2017.

      • Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016.

     • Afryka i (post)kolonializm, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

     • Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

           • Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata, red. J. Niewiarowska-Kulesza, A. Pawłowska, Łódź 2016. Łódź 2016.

   

           • Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

         • Acta Artis Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016 , Łódź 2016.

         • Błażej Ciarkowski, Łódź, która nie powstała, Łódź 2016.

         • Błażej Ciarkowski, Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka, Kraków 2016.

  kardaszewski - universitas

         • Agnieszka Świętosławska, Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku, Toruń 2015.

  298942730o

         • Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego, Łódź 2015.

  kubiak ksiazka

         • Eleonora Jedlińska, Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, Łódź 2015.

  ejedlinska wystawa

         • Dominika Łarionow, Wystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora, Łódź 2015.

  dlarionow drzwi

         • Krzysztof Stefański, Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich udział w ukształtowaniu oblicza miasta. Geyerowie, Scheiblerowie, Poznańscy, Heinzlowie, Kindermannowie, Łódź 2014.

  okladka 2

         • Justyna Brodzka, Błażej Ciarkowski, Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i jego działalność, Toruń 2014.

  56bc194809221

         • Krzysztof Stefański, Łódzkie wille fabrykanckie, Łódź 2013.

  okladka 1

         • Aneta Pawłowska, Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Łódź 2013.

  106024753o

         • Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel, Łódź 2013.

         • Piotr Gryglewski, De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.

  105366524o


  SERIE WYDAWNICZE:

         • Sztuka Polski Środkowej – Studia V, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2011.

  book_id159_0_show

         • Sztuka Polski Środkowej – Studia IV, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2010.

  sztuka-polski-srodkowej-studia-iv-sztuka-nowozytna-i-nowoczesna-pozycja-wydawnicza

         • Sztuka Polski Środkowej – Studia III, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2008.
    • book_id81_0_show

      

      P. Gryglewski, Vetusta monumenta. Szlacheckie mauzoleum od poł. XV w. do XVII w., Łódź 2002..
    • book_id81_0_show
      • Studia II. Architektura średniowieczna i nowożytna, red. Z. Bania, E.                    Kubiak, Łódź 2002.

     book_id159_0_show

     • Studia I. Architektura nowożytna, red. Z. Bania, Łódź 2000.

  book_id159_0_show

     • „TECHNE/TEXNH – Pismo Łódzkich Historyków Sztuki”

  OKLADKA.indd techne_1 CIMG9856 CIMG9855