PUBLIKACJE


  • „TECHNE. Seria nowa
   Półrocznik Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego”


CZASOPISMO

 

   • HISTORIA-KONSERWACJA-REWITALIZACJA red. T. Bernatowicz, P. Gryglewski, K. Stefański, Łódź 2016. , Łódź 2016.

Historia – konserwacja – rewitalizacja. Funkcjonowanie rezydencji regionu łódzkiego w kontekście doświadczeń europejskich. Prace dedykowane pamięci Profesora Leszka Kajzera

  • Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku, Aneta Pawłowska , Łódź 2017.

   • Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016.

  • Afryka i (post)kolonializm, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

  • Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

        • Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata, red. J. Niewiarowska-Kulesza, A. Pawłowska, Łódź 2016. Łódź 2016.

 

        • Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

     • <
      • Acta Artis Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej, red. A. Pawłowska, E. Jedlińska, K. Stefański, Łódź 2016 , Łódź 2016.

      • Błażej Ciarkowski, Łódź, która nie powstała, Łódź 2016.

      • Błażej Ciarkowski, Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka, Kraków 2016.

kardaszewski - universitas

      • Agnieszka Świętosławska, Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku, Toruń 2015.

298942730o

      • Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego, Łódź 2015.

kubiak ksiazka

      • Eleonora Jedlińska, Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, Łódź 2015.

ejedlinska wystawa

      • Dominika Łarionow, Wystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora, Łódź 2015.

dlarionow drzwi

      • Krzysztof Stefański, Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich udział w ukształtowaniu oblicza miasta. Geyerowie, Scheiblerowie, Poznańscy, Heinzlowie, Kindermannowie, Łódź 2014.

okladka 2

      • Justyna Brodzka, Błażej Ciarkowski, Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i jego działalność, Toruń 2014.

56bc194809221

      • Krzysztof Stefański, Łódzkie wille fabrykanckie, Łódź 2013.

okladka 1

      • Aneta Pawłowska, Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Łódź 2013.

106024753o

      • Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel, Łódź 2013.

      • Piotr Gryglewski, De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.

105366524o


SERIE WYDAWNICZE:

      • Sztuka Polski Środkowej – Studia V, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2011.

book_id159_0_show

      • Sztuka Polski Środkowej – Studia IV, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2010.

sztuka-polski-srodkowej-studia-iv-sztuka-nowozytna-i-nowoczesna-pozycja-wydawnicza

      • Sztuka Polski Środkowej – Studia III, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2008.
 • book_id81_0_show

   

   P. Gryglewski, Vetusta monumenta. Szlacheckie mauzoleum od poł. XV w. do XVII w., Łódź 2002..
 • book_id81_0_show
   • Studia II. Architektura średniowieczna i nowożytna, red. Z. Bania, E.                    Kubiak, Łódź 2002.

  book_id159_0_show

  • Studia I. Architektura nowożytna, red. Z. Bania, Łódź 2000.

book_id159_0_show

  • „TECHNE/TEXNH – Pismo Łódzkich Historyków Sztuki”

OKLADKA.indd techne_1 CIMG9856 CIMG9855