prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński


portret

e-mail:  grzegorzsztabinski@op.pl

Urodzony w 1946 roku w Łodzi. Studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (1964-1970) oraz filozoficzne w Uniwersytecie Łódzkim (1967-1972). Doktorat w zakresie nauk humanistycznych uzyskał w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie w 1980 roku. Habilitował się w zakresie filozofii (specj. estetyka) w Uniwersytecie Łódzkim w 1990 roku. W 1998 roku otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Od1974 roku pracuje w Uniwersytecie Łódzkim obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1993-1999 i 2009-2013 kierował Katedrą Estetyki, a w latach 1999-2009 Katedrą Historii Sztuki. Równolegle od 1987 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi prowadząc zajęcia z teorii i historii sztuki oraz pracownię kompozycji plastycznej  (obecnie kompozycji intermedialnej). W latach 1992-2008 kierował w tej uczelni Zakładem Teorii i Historii Sztuki.

W działalności naukowej koncentruje się na problemach estetyki współczesnej i metodologii historii sztuki. Zajmuje się też sztuką nowoczesną (zwłaszcza historią i teorią awangardy XX wieku) oraz współczesnymi zagadnieniami artystycznymi. Uprawia krytykę artystyczną. Jest członkiem AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) od 1994 roku. W 1999 roku utworzył i pełni nieprzerwanie funkcję redaktora naczelnego rocznika “Art Inquiry”.

W działalności artystycznej koncentruje się na rysunku, malarstwie i sztuce instalacji. Zorganizował wiele wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą oraz uczestniczył w ważnych pokazach zbiorowych (np. Międzynarodowym Biennale Sztuki w São Paulo – 1979, Międzynarodowym Sympozjum Sztuki Performance w Lyonie – 1981, Sympozjum Sztuki Systemowej i Konstruktywistycznej w Madrycie – 1989).

Książki:

 • Problemy intelektualizacji sztuki w tendencjach awangardowych, Łódź 1991 red. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Łodzi. 1945-1995, Łódź 1995
 • Dlaczego geometria? Problemy współczesnej sztuki geometrycznej, Łódź 2004
 • red. Władysław Strzemiński – uniwersalne oddziaływanie idei, Łódź 2005
 • red. i wybór tekstów, Władysław Strzemiński, Wybór pism estetycznych, Kraków 2006
 •  red. (wraz z Pauliną Sztabińską) Imiona własne sztuki łódzkiej. Współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna, Łódź 2008
 •  red. i wybór tekstów, Tadeusz Pawłowski, Wybór pism estetycznych, Kraków 2010
 • Inne idee awangardy. Wspólnota, wolność, autorytet, Warszawa 2011

Najważniejsze artykuły:

 • Concrete Elements and Abstract Thought: Problems in Non- Mimetic Composition of Pictorial Elements in Paintings and Drawings, “Leonardo. Journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology”, 1988, nr 2, s. 155-160.
 •  Awangarda a postmodernizm: zagadnienie cytatu, w: red. G. Dziamski, Awangarda w perspektywie postmodernizmu, Poznań 1996, s. 63-81.
 • Art and Aesthetic Reflection: Remarks on Their Interaction at the Threshold of the New Century, “Art Inquiry” 2000, vol. II, s. 27-52.
 • Il ruolo dei sistemi nell’opera dei costruttivisti polacchi, w: red. S. Parlagreco,  Costruttivismo in Polonia, Torino 2005, s. 87-117.
 • Profesjonalizacja wolności. Swoboda artysty w sztuce współczesnej, „Estetyka i Krytyka” 2009/2010, nr 17/18.
 • Dokumentacja a horyzontalny sposób pojmowania twórczości artystycznej, „Sztuka i Dokumentacja” 2011, nr 5, s. 6-15.
 • On a Performative Artist and Performative Concept of an Artist, “Art Inquiry” 2012, s. 11-27