PUBLIKACJE

 
 

 • Afryka i (post)kolonializm, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

   

  • Sztuka Afryki. Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

    

   • Japonizm w sztuce modernizmu. Obrazy przepływającego świata, red. J. Niewiarowska-Kulesza, A. Pawłowska, Łódź 2016. Łódź 2016.

    

   • Audiodeskrypcja dzieł sztuki – metody, problemy, przykłady, red. A. Pawłowska, J. Sowińska-Heim, Łódź 2016. Łódź 2016.

    

   • Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016.

   • Błażej Ciarkowski, Łódź, która nie powstała, Łódź 2016.

   • Błażej Ciarkowski, Bolesław Kardaszewski. Architektura i polityka, Kraków 2016.

   kardaszewski - universitas

   • Agnieszka Świętosławska, Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku, Toruń 2015.

   298942730o

   • Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja i recepcja dzieł architektury na przykładzie świątyń jezuickich Ameryki Południowej okresu kolonialnego, Łódź 2015.

   kubiak ksiazka

   • Eleonora Jedlińska, Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1900 roku. Splendory Trzeciej Republiki, Łódź 2015.

   ejedlinska wystawa

   • Dominika Łarionow, Wystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora, Łódź 2015.

   dlarionow drzwi

   • Krzysztof Stefański, Wielkie rody fabrykanckie Łodzi i ich udział w ukształtowaniu oblicza miasta. Geyerowie, Scheiblerowie, Poznańscy, Heinzlowie, Kindermannowie, Łódź 2014.

   okladka 2

   • Justyna Brodzka, Błażej Ciarkowski, Konserwacja i kreacja architektury. Jan Tajchman i jego działalność, Toruń 2014.

   56bc194809221

   • Krzysztof Stefański, Łódzkie wille fabrykanckie, Łódź 2013.

   okladka 1

   • Aneta Pawłowska, Sztuka i kultura Afryki Południowej. W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych, Łódź 2013.

   106024753o

   • Centrum, prowincje, peryferia – wzajemne relacje w dziejach sztuki, red. P. Gryglewski, K. Stefański, R. Wróbel, Łódź 2013.

   • Piotr Gryglewski, De Sacra Antiquitate. Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku, Warszawa 2012.

   105366524o


   SERIE WYDAWNICZE:

   • Sztuka Polski Środkowej – Studia V, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2011.

   book_id159_0_show

   • Sztuka Polski Środkowej – Studia IV, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2010.

   sztuka-polski-srodkowej-studia-iv-sztuka-nowozytna-i-nowoczesna-pozycja-wydawnicza

   • Sztuka Polski Środkowej – Studia III, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2008.

   book_id81_0_show


   • „TECHNE/TEXNH – Pismo Łódzkich Historyków Sztuki”

   OKLADKA.indd techne_1 CIMG9856 CIMG9855