KONFERENCJE 2019 r.

 

 

KAPLICE W KATEDRACH I KOLEGIATACH. FUNKCJA – ARCHITEKTURA -TRANSFORMACJE

PROGRAM KONFERENCJI

 

GRUPA JUNG IDYSZ I ŻYDOWSKA AWANGARDA ARTYSTYCZNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. IDEE -POSTAWY – RELACJE.

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI