KONFERENCJE 2017r.

„AWANGARDA I AWANGARDY”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Awangarda i Awangardy została zorganizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego, Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe,  w dniach 14-15 listopada 2017 roku. W obradach wzięli udział  badacze z dziewięciu polskich ośrodków naukowych i artystycznych.

Słowo „awangarda” w liczbie pojedynczej odnoszone jest zwykle do Wielkiej Awangardy z początków XX wieku. Użycie go w liczbie mnogiej zwraca uwagę na inne nowatorskie zjawiska artystyczne, które pojawiały się w XX wieku i jakie występują obecnie. Czasami stosowanie go w drugi z wymienionych sposobów uważane jest za zbyt szerokie lub nawet błędne, jednak pojawia się na tyle często, że nie można go zlekceważyć. W Roku Awangardy proponujemy przyjrzenie się temu zjawisku i skomentowanie go.

PROGRAM KONFERENCJI

Z wyrazami szacunku,
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (ASP)
dr Paulina Sztabińska (Katedra Historii Sztuki)
dr Aleksandra Sumorok(ASP)
dr Irmina Gadowska (Katedra Historii Sztuki UŁ)

 

„NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA”

której obrady  miały miejsce w Muzeum Miasta Łodzi w dniach 26-24 października 2017r
Z wyrazami szacunku,

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Aneta Pawłowska (Katedra Historii Sztuki UŁ)
dr Julia Sowińska-Heim (Katedra Historii Sztuki UŁ)
Barbara Kurowska (p.o. Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi)

W Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w dniach od 26 do 26 października 2017 obradowała I ogólnopolska konferencja badawcza pt. NIEPEŁNOSPRAWNI i SZTUKA. Głównym organizatorem wydarzenia była Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Katedrą Filologii Hiszpańskiej UŁ oraz Muzeum Miasta Łodzi. Do instytucji wspierających przedsięwzięcie należą Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz Fundacja Kolorowy Świat. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii zatytułowana „Jedno z #17milionów marzeń…” prezentująca  aspiracje i dążenia dzieci dotkniętych MPD.

Zasadniczym celem konferencji była refleksja nad stanem wiedzy oraz dorobkiem praktycznym dotyczącym koncepcji i problemów związanych z udostępnianiem sztuk wizualnych (zarówno tradycyjnych, jak i dzieł współczesnych) w sposób dostosowany do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami m.in. wzrokowymi, intelektualnymi, ruchowymi, jak i słuchowymi oraz spektrum autyzmu.

Łącznie podczas pierwszego dnia obrad prelegenci  z 12 polskich ośrodków akademickich oraz 9 placówek muzealnych, galerii oraz Teatru Płockiego zaprezentowali  27 referatów.

Drugi dzień konferencji poświęcony był warsztatom prowadzonym przez praktyków udostępniania sztuki osobom ze specjalnymi potrzebami. Podczas pięciu sesji  warsztatowych uczestnicy pod okiem Izabeli Mrochen mogli zapoznać się z tajnikami sztuki w cyberprzestrzeni w zgodzie z zasadami zasady WCAG 2.0, poznać słownictwo związane ze sztuką stosowane w języku migowym (prowadząca Anna Lewandowska) stworzyć własny zapis emocji wynikłych w kontakcie ze sztuką abstrakcyjną stosując język migowy (Daniel Kotowski Galeria Zachęta) zastanowić się nad pytaniem jak opowiedzieć ciszę? (Agnieszka Kołodziejczak) a także mięli okazję wraz z kustosz  Pauliną Długosz obejrzeć jakie specjalistyczne pomoce dydaktyczne i udogodnienia dla osób z dysfunkcjami ruchowo-społecznymi zostały zastosowane w ekspozycji Muzeum Miasta Łodzi. Warto podkreślić, iż zarówno teoretyczna  część konferencji jak i warsztaty cieszyły się b. dużym zainteresowaniem, co wskazuje na konieczność wymiana doświadczeń pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków akademickich i praktykami zajmującymi się edukacją, kulturą i terapią osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

„MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO  DZIEDZICTWO w XXI WIEKU. OCHRONA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA”                                                                        

Konferencja której obrady  miały miejsce w Muzeum Włókiennictwa                                     w dniach 11-14 października 2017r

Z wyrazami szacunku,

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Krzysztof Stefański                                                                                        prof. dr hab. Piotr Gryglewski

PROGRAM KONFERENCJI

 

„OKNO, PRZEZ KTÓRE WKRACZA  DO NAS RZECZYWISTOŚĆ BOGA”.
Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii,

Konferencja

„Okno, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”.
Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii,

odbyła się w  w dniach 1-2 czerwca 2017 r.w Katedrze Historii Sztuki

Z wyrazami szacunku,

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz
prof. dr hab. Piotr Gryglewski

 

Formularz – Ołtarze 2017

Zaproszenie – Ołtarze 2017