KONFERENCJE

KONFERENCJE 2019r.

 

1. „KAPLICE W KATEDRACH I KOLEGIATACH.                                                              FUNKCJA-ARCHITEKTURA-TRANSFORMACJE. ” 13-15 czerwca 2019r.

2. „GRUPA JUNG IDYSZ I ŻYDOWSKA AWANGARDA ARTYSTYCZNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. IDEE -POSTAWY – RELACJE.” 12-13 czerwca 2019r.

 

________________________________________________________

KONFERENCJE 2017r.

 1.”MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO  DZIEDZICTWO w XXI WIEKU. OCHRONA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA”   11-14 października 2017r                                                     

2.„NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA”   26-24 października 2017r

3.”AWANGARDA I AWANGARDY”  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Awangarda i Awangardy  14-15 listopada 2017 roku.

4.„Okno, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”.
Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii”  
01-02 czerwca 2017r.

 

___________________________________________________________

KONFERENCJA 2016r.

HISTORIA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA. FUNKCJONOWANIE REZYDENCJI REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH”  26-28 września 2016 r.

___________________________________________________________