KONFERENCJE

KONFERENCJEA 2021r.

„Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu”

 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

w dniach 13-14 maja 2021 roku Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu organizuje ogólnopolską konferencję
„Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu”
Przeprowadzona ona będzie w formie on-line na platformie internetowej MS Teams. 

W załączniku znajduje się szczegółowy program konferencji on-line.
PROGRAM

Pytania dotyczące konferencji i chęć udziału jako słuchacz można przesyłać na adres: konferencja.wnetrza2020@gmail.com

 

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Krzysztof Stefański
dr hab. Tadeusz Bernatowicz, prof. UŁ
dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ
Sekretarze konferencji:
dr Daria Rutowska-Siuda
dr Alina Barczyk

Poprzez „wielmożność” ku większej ozdobie Rzeczypospolitej.
Fundacje dostojników państwowych w epoce nowożytnej: marszałkowie – podskarbiowie – hetmani.

Szanowni Państwo,
Instytut Historii Sztuki UŁ ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji naukowej:
Poprzez „wielmożność” ku większej ozdobie Rzeczypospolitej.
Fundacje dostojników państwowych w epoce nowożytnej: marszałkowie – podskarbiowie – hetmani.
Obrady odbędą się zdalnie (poprzez aplikację Teams) w dniach 11-12 czerwca 2021 roku.

Komitet naukowy:
prof. UŁ dr hab. Zbigniew Bania
prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz
prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski
dr Alina Barczyk

W załączniku znajduje się szczegółowy program konferencji on-line.
PROGRAM

 

 

 

Formularz 2021

Zaproszenie


 KONFERENCJE 2019r.

1. „KAPLICE W KATEDRACH I KOLEGIATACH.                                                              FUNKCJA-ARCHITEKTURA-TRANSFORMACJE. ” 13-15 czerwca 2019r.

2. „GRUPA JUNG IDYSZ I ŻYDOWSKA AWANGARDA ARTYSTYCZNA W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. IDEE -POSTAWY – RELACJE.” 12-13 czerwca 2019r.

 

________________________________________________________

KONFERENCJE 2017r.

 1.”MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO  DZIEDZICTWO w XXI WIEKU. OCHRONA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA”   11-14 października 2017r                                                     

2.„NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA”   26-24 października 2017r

3.”AWANGARDA I AWANGARDY”  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Awangarda i Awangardy  14-15 listopada 2017 roku.

4.„Okno, przez które wkracza do nas rzeczywistość Boga”.
Ołtarz w świetle historii sztuki i teologii liturgii”  
01-02 czerwca 2017r.

 

___________________________________________________________

KONFERENCJA 2016r.

HISTORIA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA. FUNKCJONOWANIE REZYDENCJI REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH”  26-28 września 2016 r.

___________________________________________________________