O KOLE

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Historyków Sztuki UŁ

Koło Naukowe Historyków Sztuki działa na Uniwersytecie Łódzkim nieprzerwanie od 2001 roku. Od czternastu  lat aktywnie uczestniczy nie tylko w życiu kulturalnym Katedry, ale i całego Uniwersytetu. Koło zrzesza studentów i doktorantów, których pasją jest sztuka – zarówno ta najdawniejsza, jak i nowoczesna.  Celem działania Koła jest twórcza wymiana myśli z zakresu wiedzy o sztuce, historii sztuki i architektury oraz estetyki, a jego członkowie reprezentują uczelnię na podczas konferencji i seminariów naukowych. Jednocześnie Koło Naukowe co roku organizuje ogólnopolskie konferencje naukowe, publikuje recenzowane monografie, a także angażuje się w działalność popularyzatorską prowadząc otwarte wykłady.

Dokonania Koła Naukowego Historyków Sztuki UŁ zostały docenione na arenie ogólnopolskiej, czego skutkiem było powierzenie mu organizacji III Kongresu Doktorantów i Studentów Historii Sztuki, który odbył się w październiku 2015 r.

W grudniu 2015 r. Koło otrzymało wyróżnienie w V edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Studencki Ruch Naukowy „StRuNa” w kategorii „Konferencja Roku 2015” za projekt „III Ogólnopolskiego Kongresu Studentów i Doktorantów Historii Sztuki”.

Koło na Facebooku