PROFIL ABSOLWENTA


Studia I stopnia (3 letnie, licencjackie)

Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw. Dysponuje zasobem merytorycznej wiedzy pozwalającym na podjęcie pracy w szkolnictwie (po uzyskaniu specjalizacji nauczycielskiej). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia II stopnia (2 letnie, magisterskie)

Absolwent otrzymujący dyplom magistra historii sztuki, posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu przedmiotu: historia sztuki powszechnej i polskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych, placówkach badawczych, muzealnych, konserwatorskich, galeriach antykwarycznych, wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę.

Pewne ukierunkowanie, związane z przyszłym zawodem jest przeprowadzane w ramach zajęć specjalizacyjnych:

krytyka artystyczna i upowszechnianie sztuki (profil interpretacyjny) – absolwenci przygotowani są do pracy w redakcjach czasopism, galeriach i placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki;

ochrona zabytków i zarządzanie dobrami kultury materialnej (profil opisowo–administracyjny) – absolwenci są przygotowani do pracy w pracowniach opieki nad zabytkami, muzeach, instytucjach zarządzających dobrami kultury.