GALERIA

KONFERENCJA „Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja – architektura – transformacje .”

 

 

 

KONFERENCJA     „MIASTO POSTINDUSTRIALNE I JEGO  DZIEDZICTWO w XXI WIEKU. OCHRONA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA”                  

 

KONFERENCJA „NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA ”

 

 

KONFERENCJA NAUKOWA
„OKNO, PRZEZ KTÓRE WKRACZA DO NAS RZECZYWISTOŚĆ BOGA”. OŁTARZ W ŚWIETLE HISTORII SZTUKI I TEOLOGII LITURGII.


 

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Premiera książki dedykowanej Profesor Wandzie Nowakowskiej
ACTA ARTIS. Studia ofiarowaneProfesor Wandzie Nowakowskiej

07 października 2016 r.


 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

HISTORIA – KONSERWACJA – REWITALIZACJA. FUNKCJONOWANIE REZYDENCJI REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH

26-28 września 2016 r.


 

XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi
19 kwietnia 2016 r. – Dzień Otwarty w Katedrze Historii Sztuki oraz zwiedzanie EC1 i Księżego Młyna
23-24 kwietnia 2016 r. – Piknik Naukowy na Rynku Manufaktury


Wernisaż prof. dr hab. Grzegorza Sztabińskiego „LATA I OBRAZY”
8 kwietnia 2016 r., Galeria ELART


Międzynarodowa konferencja naukowa „AFRYKAŃSKA TRADYCJA – AFRYKAŃSKA NOWOCZESNOŚĆ”


Międzynarodowa konferencja naukowa „TEKST A DZIEŁO SZTUKI”