SERIE WYDAWNICZE

SZTUKA POLSKI ŚRODKOWEJ

  • Sztuka Polski Środkowej. Studia T. VI, red. A. Barczyk, P. Gryglewski, Łódź 2016.

  • Sztuka Polski Środkowej – Studia V, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2011.

book_id159_0_show

  • Sztuka Polski Środkowej – Studia IV, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2010.

sztuka-polski-srodkowej-studia-iv-sztuka-nowozytna-i-nowoczesna-pozycja-wydawnicza

    • Sztuka Polski Środkowej – Studia III, red. P. Gryglewski, E. Kubiak, K. Stefański, Łódź 2008.
    • book_id81_0_show