WŁADZE INSTYTUTU

INSTYTUT HISTORII SZTUKI

DYREKTOR

Prof.nadzw.dr hab. Piotr Gryglewski

WICEDYREKTOR

Dr Agnieszka Świętosławska 

KIEROWNICY KATEDR

Prof. nadzw.dr hab. Eleonora Jedlińska – KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański KATEDRA HISTORII MALARSTWA I RZEŹBY

wodociagi-rektorat