WŁADZE INSTYTUTU

INSTYTUT HISTORII SZTUKI

DYREKTOR

Dr hab. Piotr Gryglewski, prof UŁ

WICEDYREKTOR

Dr Agnieszka Świętosławska 

KIEROWNICY KATEDR

Prof.nadzw. dr hab. Aneta PawłowskaKATEDRA HISTORII MALARSTWA I RZEŹBY

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY

wodociagi-rektorat