Szanowni Państwo

Do 24 sierpnia wszystkie egzaminy odbywają się zdalnie; JM Rektor nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej egzaminów w późniejszym terminie.
Studenci którzy nie mogą uczestniczyć w egzaminach zdalnych na własnym sprzęcie, mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk (sala 12, 13, 14  I piętro Instytutu Historii ul. Kamińskiego 27a).
O potrzebie skorzystania z takiej sali proszę informować p. mgr Agnieszkę Bartczak z Dziekanatu nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem egzaminu pod adresem e-mail: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Szanowni Państwo / Drodzy Studenci,

w związku ze zmianami kalendarza akademickiego w bieżącym roku i przeniesieniem letniej sesji egzaminacyjnej na wrzesień, a także z powodu niepewności sytuacji epidemiologicznej w tym okresie, Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki podjęła następujące decyzje w sprawie zajęć dotychczas nie odbywających się w formie zdalnej:

STUDIA LICENCJACKIE

– 1 rok – objazd naukowy: przedmiot został przeniesiony na następny rok akademicki, wszelkie szczegóły organizacyjne, włączając w to termin i formę objazdu, zostaną przekazane przez opiekunów zajęć (dr K. Cichoń, mgr A. Drozdowski) do końca września

– 2 rok – objazd naukowy: przedmiot został przeniesiony na następny rok akademicki, wszelkie szczegóły organizacyjne, włączając w to termin i formę objazdu, zostaną przekazane przez opiekunkę zajęć (dr A. Świętosławską) do końca września

– 2 rok – ćwiczenia inwentaryzacyjne: zajęcia rozpoczną się w formie zdalnej, część praktyczna zostaje przeniesiona na okres sierpień/wrzesień; w sprawie szczegółów zaliczenia prosimy o kontakt z opiekunką zajęć dr I. Gadowską

– 2 rok – praktyka: przedmiot został przeniesiony na następny rok akademicki; w razie pytań prosimy o kontakt z opiekunką praktyk dr A. Świętosławską

– 3 rok – objazd naukowy: ze względu na brak możliwości przeniesienia przedmiotu, podjęliśmy decyzję, że w tym roku wyjątkowo przedmiot zostanie zrealizowany w formie zdalnej (dotyczy to wszystkich studentów); informacje o wymaganiach i zasadach zaliczenia zostaną przekazane niebawem przez opiekunkę objazdu dr I. Gadowską

STUDIA MAGISTERSKIE

– 1 rok – objazd naukowy: przedmiot został przeniesiony na następny rok akademicki, wszelkie szczegóły organizacyjne, włączając w to termin i formę objazdu, zostaną przekazane przez opiekunów zajęć (prof. K. Stefański, dr D. Łarionow) do końca września

– 1 rok – praktyka zawodowa: przedmiot został przeniesiony na następny rok akademicki; w razie pytań prosimy o kontakt z opiekunką praktyk dr A. Świętosławską

– 2 rok – objazd naukowy: ze względu na brak możliwości przeniesienia przedmiotu, podjęliśmy decyzję, że w tym roku wyjątkowo przedmiot zostanie zrealizowany w formie zdalnej (dotyczy to wszystkich studentów); informacje o wymaganiach i zasadach zaliczenia zostaną przekazane niebawem przez opiekunki objazdu dr I. Gadowską i dr A. Świętosławską

W razie jakichkolwiek pytań ogólnych dotyczących toku studiów oraz zaliczeń i egzaminów, zachęcamy do kontaktu z Zastępcą Dyrektora IHS ds. Studenckich – dr A. Świętosławską.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Szanowni Państwo
Informujemy, że nieprzekraczalnym terminem zaliczenia semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020 jest 31 maja 2020 roku.

 KOMUNIKAT PROREKTORA DS.STUDENCKICH UŁ Z DNIA  4.05.2020R.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Szanowni Państwo
Wydarzenia ostatnich tygodni związane z epidemią koronawirusa (COVID-19) w kraju zmusiły Władze Uniwersytetu Łódzkiego do zmiany terminu letniej sesji egzaminacyjnej na koniec lata oraz do stworzenia nowych możliwości przystąpienia do egzaminów w formie online.
  INSTRUKCJA DLA STUDENTA jak przystąpić do egzaminów online.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, władze Uniwersytetu Łódzkiego do dnia  31.05.2020 r. zawieszają działalność dydaktyczną Uczelni (wszystkie formy zajęć poza tymi prowadzonymi w formie online) cała administracja UŁ jest dostępna poprzez kontakt mailowy . Zamknięte dla użytkowników pozostają m.in. BUŁ i Centrum Wychowania Fizycznego UŁ. Letnia sesja egzaminacyjna zostaje przesunięta   na 24 VIII-24 IX. 

 Komunikat Rektora w sprawie letniej sesji egzaminacyjnej.

 Zarządzenie nr 113 ws. szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych.

 Zarządzenie nr 112 ws. zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Przedłużenia sesji zimowej

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że w związku z obecną sytuacją terminy zaliczeń zostaną przesunięte. Szczegółowe informacje wkrótce zostaną podane przez Dziekanat.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Przedłużenia sesji zimowej została wyłączona

Praca Sekretariatu do dnia 14 kwietnia

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniami władz Uniwersytetu ograniczeniu ulega praca administracji Uczelni. Dotyczy to Dziekanatu i Sekretariatu Instytutu. Pragniemy poinformować, że nasz Sekretariat będzie zamknięty – obsługa będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej.

Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Praca Sekretariatu do dnia 14 kwietnia została wyłączona

Komunikaty w związku z koronawirusem

Szanowni Państwo

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, opierając się na zaleceniach instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, władze Uniwersytetu Łódzkiego od dnia 11 marca 2020 r. zawieszają do 14 kwietnia 2020 r. działalność dydaktyczną Uczelni (tj. wykłady, ćwiczenia i inne zajęcia). Zamknięte dla użytkowników będą m.in. BUŁ i Centrum Wychowania Fizycznego UŁ. Poniżej zamieszczamy zarządzenie Rektora UŁ, poprzednie komunikaty władz UŁ oraz oficjalne zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia. Kolejne treści będziemy umieszczać tutaj, na bieżąco.

 
Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 11.03.2020r.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikaty w związku z koronawirusem została wyłączona

Zajęcia z mgr A. Barczyk w dniu 12.03.2020. nie odbędą się.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 94 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.03.2020 r.pracownicy UŁ powracający z wyjazdów zagranicznych zwolnieni
są z obowiązku świadczenia pracy lub uczestnictwa w zajęciach oraz proszeni są
o pozostanie w izolacji domowej w okresie 14 dni od przyjazdu.

Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.03.2020r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

UWAGA! Studenci III roku 1 stopnia.

W zawiązku  z zarządzeniem Rektora UŁ  nr 94 Rektora UŁ z dnia 2.03.2020 r. w sprawie: wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.  Uprzejmie informujemy ,  iż wykłady profesora Waldemara Delugi  nie odbędą się.

(Informacje o sposobie zaliczania kursu monograficznego z historii sztuki zostaną zamieszczone w późniejszym terminie)

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania UWAGA! Studenci III roku 1 stopnia. została wyłączona