UWAGA

I n f o r m a c je  d o d a t k o w e dla studentów przyjętych w rekrutacji 2017/2018.
Wpłatę za legitymację studencką w wysokości 17,00 zł należy dokonać na konto:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
43 1240 3028 1111 0010 2943 0975
Wydział Filozoficzno – Historyczny UŁ
Dowód wpłaty za legitymację uprzejmie prosimy dostarczyć w dniach
05 września 2017r.(wtorek) oraz 07 września 2017 r.(czwartek) w godzinach 07:30-12:30 do Dziekanatu Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ lub przesłanie skanu ze wskazaniem wybranego kierunku studiów na adres email: filhistdzien@uni.lodz.pl.

POWYŻSZA INFORMACJA DOTYCZY OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH LEGITYMACJI STUDENCKIEJ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO.
Dopełnienia wyżej wymienionych formalności należy dokonać w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno – Historycznego UŁ, adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219, Łódź
Pokój nr 02,03/parter/ – STUDIA STACJONARNE
HARMONOGRAM ZAPISÓW
dla studentów studiów stacjonarnych przyjętych w rekrutacji 2017/2018
DATA ODBIORU DOKUMENTÓW (legitymacja studencka oraz umowa zawierana pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a studentem) :

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia, kierunki:
Filozofia, Historia, Historia sztuki, Archeologia, Etnologia, Wojskoznawstwo
18.09.2017 r. (poniedziałek) oraz 19.09.2017 r. (wtorek) Nazwiska: A – K
20.09.2017 r. (środa) oraz 21.09.2017 r. (czwartek) Nazwiska: L – Z
W godzinach: poniedziałek 11:00 – 16:00
wtorek 07:30 – 12:30
środa 13:00 – 15:00
czwartek 07:30 – 12:30

1. Studia stacjonarne drugiego stopnia, kierunki:
Filozofia, Historia, Historia sztuki, Archeologia, Etnologia, Wojskoznawstwo
25.09.2017 r. (poniedziałek) oraz 26.09.2017 r. (wtorek) Nazwiska: A – K
27.09.2017 r. (środa) oraz 28.09.2017 r. (czwartek) Nazwiska: L – Z
W godzinach: poniedziałek 11:00 – 16:00
wtorek 07:30 – 12:30
środa 13:00 – 15:00
czwartek 07:30 – 12:30
Studenci przyjęci w rekrutacji we wrześniu będą mogli odebrać dokumenty w późniejszych terminach.

Inauguracja – rok akademicki 2017/2018
29 września 2017 r. /piątek/ godz. 9:00
Aula im. prof. Wacława Schuberta, ul. Lindleya 5.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania UWAGA została wyłączona

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że w Sekretariacie Katedry są już dostępne egzemplarze najnowszej publikacji z serii „Sztuka Polski Środkowej”.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szanowni Państwo! została wyłączona

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA”

Katedra Historii Sztuki UŁ, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ oraz Muzeum Miasta Łodzi serdecznie zapraszają na
I OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ „NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA”.

Celem konferencji jest refleksja nad stanem wiedzy oraz dorobkiem praktycznym dotyczącym koncepcji i problemów związanych z udostępnianiem sztuk wizualnych (zarówno tradycyjnych jak i dzieł współczesnych) w sposób dostosowany do percepcji osób z różnymi dysfunkcjami m.in. wzrokowymi, ruchowymi, jak i słuchowymi itp.

Konferencji kierowana jest przede wszystkim do osób teoretycznie i praktycznie zajmujących się problemem udostępniania dzieł sztuki osobom niepełnosprawnym, zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i miejskiej: historyków sztuki, edukatorów muzealnych, architektów, socjologów, psychologów, językoznawców, tłumaczy, muzealników, kuratorów, projektantów.

Pierwszego dnia konferencji przewidziana jest część naukowa (referaty), drugiego dnia część praktyczna (warsztaty).

Zgłoszenia na konferencję, wraz z abstraktem (do 500 znaków) oraz i krótkim CV (do 250 znaków) przyjmowane będą do 31.08. 2017. Prosimy o ich przesłanie na adres: niepelnosprawniisztuka@gmail.com

Zgłaszać można również propozycje warsztatów (do 31.08. 2017).
Obrady prowadzone będą w języku polskim.
Czas trwania wystąpienia: 20 minut.

Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. Aneta Pawłowska (Katedra Historii Sztuki UŁ)
dr Julia Sowińska-Heim (Katedra Historii Sztuki UŁ)
Barbara Kurowska (p.o. Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi)

Sekretarze Konferencji:
dr Anna Wendorff (Katedra Filologii Hiszpańskiej UŁ)
mgr Adam Drozdowski (Katedra Historii Sztuki UŁ)

 

call-for-papers

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogólnopolska Konferencja Naukowa „NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA” została wyłączona

Szanowni Państwo,

Poszukuję studentów, którzy w ramach praktyk studenckich na II roku Studiów Licencjackich oraz na I roku Studiów Magisterskich pomogliby mi w tworzeniu audiodeskrypcji [Audiodeskrypcja (ang. audio description [AD]) to słowny opis obrazów i treści wizualnych, umożliwiający osobom niewidomym i słabowidzącym zrozumienie i korzystanie z informacji, które w innym przypadku są dla nich niedostępne] w Muzeum Fabryki w Manufakturze. Potrzebuję około 8-10 osób, praca odbywałaby się  w terminach uzgodnionych – dogodnych dla nas wszystkich przez całe wakacje.

Oczekuję zgłoszeń kandydatów na adres e-mailowy:  aneta.pawlowska@uni.lodz.pl

 

Aneta Pawłowska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szanowni Państwo, została wyłączona

Spotkanie wokół książki dr B.Ciarkowskiego

plakat-wydarzenie-3

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Spotkanie wokół książki dr B.Ciarkowskiego została wyłączona

Inauguracja roku i premiera książki

W naszej GALERII odnaleźć już można krótką  fotorelację z inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Katedrze Historii Sztuki połączonej z premierą książki dedykowanej Profesor Wandzie Nowakowskiej ACTA ARTIS. Studia ofiarowane Profesor Wandzie Nowakowskiej.

GALERIA

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Inauguracja roku i premiera książki została wyłączona

UWAGA!

UWAGA!!!

Do studentów poszczególnych lat.

Studenci zobowiązani są do uczestniczenia w zajęciach ujętych w siatce studiów. Wszystkie dodatkowe zajęcia są płatne (300zł)

uwaga

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania UWAGA! została wyłączona

Szanowni Państwo,

W imieniu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie  informacji wszystkim potencjalnym interesariuszom, a w szczególności studentom, że aktualnie prowadzony jest nabór kandydatów do pracy na stanowisko:

Opiekun ekspozycji (Animator) w Dziale Ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1.

Wyjątkowa architektura, wartości historyczne, multimedia, które ożywiają zabytkowe wyposażenie elektrowni z początku XX wieku – to istotne walory powstającego Centrum Nauki i Techniki EC1, największej tego typu placówki w Polsce. Ale aby Centrum zaczęło naprawdę żyć, niezbędna jest praca Animatorów, którzy poprowadzą zwiedzających ścieżkami ekspozycji.

Poszukiwane są osoby komunikatywne, zaangażowane i otwarte, z preferencją dla pasjonatów nauk przyrodniczych, zainteresowanych energetyką, fizyką i przedmiotami ścisłymi.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w

szczególności:

– informowanie zwiedzających Centrum Nauki i Techniki o tematyce i sposobie korzystania z ekspozycji

– wspomaganie zwiedzających w interakcji z ekspozycją

– prowadzenie pokazów na stanowiskach ekspozycyjnych

– reagowanie na sytuacje kryzysowe – uszkodzenia ekspozycji, sytuacje losowe, udzielanie pierwszej pomocy

– bieżący nadzór nad ekspozycją – obsługa i monitorowanie prawidłowości działania urządzeń

Wymagania niezbędne/konieczne:

– wykształcenie przynajmniej średnie

– wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów ze zróżnicowanymi grupami odbiorców

– zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi, pasja popularyzatorska

– umiejętność pracy w zespole, samodzielność

– gotowość do pozyskania nowej, niezbędnej do pracy wiedzy i umiejętności.

Oferujemy możliwość zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.ec1lodz.pl/  oraz na portalu www.praca.pl<http://www.praca.pl>

Wyrażam nadzieję, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem środowiska akademickiego.

Z poważaniem

Paweł Żuromski

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona

Fotorelacja z konferencji „Historia-Konserwacja-Rewitalizacja”

Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z wrześniowej konferencji zorganizowanej przez naszą Katedrę!

GALERIA

????????????????????????????????????

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Fotorelacja z konferencji „Historia-Konserwacja-Rewitalizacja” została wyłączona

Informacja dla studentów I roku II stopnia

UWAGA! Studenci I roku 2 stopnia!

W dniu 5 października (środa) o godz. 13.00 w sali 212 odbędzie się spotkanie z promotorami dla całego roku (omówienie procedury pracy magisterskiej).

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla studentów I roku II stopnia została wyłączona